Name: Guler Kalem

Country: Turkey

Affiliation:

Atılım University, Turkey

Email: Send an Email


Address:

Atılım University, Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı / Gölbaşı / Ankara, Turkey

 

Research Interests:

Medical Informatics, Healthcare Technologies, Information Systems, Reasoning Systems, Mobile Technologies, Intelligent Systems, Data Structures, Database Management Systems, Programming Languages, Relational Database Systems, Semantic Web

Biography:

Publications
Other Refereed Journals
G.Kalem, Ç.Turhan (2015), Mobile Technology Applications in the Healthcare Industry for Disease Management and Wellness, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, pp. 2014-2018

National Conference Proceedings
G.Kalem, Ç.Turhan (2016), Fiziksel Aktivite Tanıma Sistemi, TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM’2016), Ankara, pp. 49-54
G.Kalem, Ç.Turhan (2015), Sağlık Sektöründe Mobil Teknoloji Uygulamaları, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM’2015), Ankara, pp. 14-17
G.Kalem, M.Kahraman (2009), Bir Sağlık Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, TURKMIA’09 Proceedings, VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri, Antalya, Vol. V, No. 1, pp. 238-246
Kalem, G., Akman, İ. (2007), Lisansüstü Öğrencilerin Proje ve Tez Çalışmaları Sorunları ve Çözüm Önerileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, pp. 319-326

Books
A.Yazıcı, Ç.Turhan, F.Selbes, G.Kalem (2014), C Programming Problem Book, Atılım University

http://se.atilim.edu.tr/personel/personInfo/id/200?lang=en